Modificări ale Regulamentului de sprijin pentru coproducție de film începând cu 1 ianuarie 2021

La reuniunea Comitetului Director Eurimages din 15-16 octombrie 2020, Fondul a decis să modifice o serie de dispoziții care reglementează sprijinul pentru coproducție de film.
Aceste noi reguli, care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2021, includ următoarele modificări:

Mai multe detalii aici http://cnc.gov.ro/?p=56414

Textul noului regulament de sprijin pentru coproducție este disponibil aici https://rm.coe.int/coprodregulations-2021-en/1680a04750

Calendarul aplicațiilor pentru anul 2021 este disponibil aici https://www.coe.int/en/web/eurimages/deadlines