Recunoașterea diplomelor/calificărilor profesionale pentru cetățenii români care au studiat în Marea Britanie

Până la data de 31 decembrie 2020, când are loc finalizarea perioadei de tranziție pentru retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord din UE, recunoașterea diplomelor și a calificărilor profesionale obținute în Marea Britanie de cetățenii români și membrii familiilor lor se realizează în aceleași condiții aplicabile cetățenilor UE, conform reglementărilor europene și naționale în materie.

Astfel, până la această dată, Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) aplică principiul recunoașterii automate a diplomelor obținute în statele membre ale UE (inclusiv Marea Britanie) sau la universități de prestigiu din întreaga lume.

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) pune la dispoziția publicului un instrument de recunoaștere online a diplomelor, prin Punctul de Contact Unic electronic (PCUe) https://edirect.e-guvernare.ro , fără a exclude posibilitatea transmiterii solicitării și a documentelor aferente prin poștă sau curier rapid www.cnred.edu.ro

Pentru a beneficia de avantajele perioadei de tranziție, recomandăm tuturor cetățenilor români și membrilor acestora de familie care au studiat în Marea Britanie să aplice pentru recunoașterea studiilor!